Over FACTS-2-NMD

FACTS-2-NMD is een landelijk onderzoeksprogramma (programmaleider: prof. dr. F. Nollet) naar de effecten van twee revalidatiebehandelingen om vermoeidheid te verminderen en het functioneren en de kwaliteit van leven bij mensen met een spierziekte te verbeteren.  De spierziekten die onderzocht worden zijn het Postpolio Syndroom (PPS), Fascioscapulohumerale Dystrofie (FSHD) en Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS). Bij elk van deze diagnosegroepen wordt een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek uitgevoerd (een RCT) met 75 deelnemers:

  • de FACTS-2-PPS studie, uitgevoerd in Amsterdam
  • de FACTS-2-FSHD studie, uitgevoerd in Nijmegen 
  • de FACTS-2-ALS studie, uitgevoerd in Utrecht

 

De deelnemers worden door loting verdeeld over 3 behandelgroepen: gebruikelijke zorg, gebruikelijke zorg + 16 weken revalidatiebehandeling A en gebruikelijke zorg + 16 weken revalidatiebehandeling B. De resultaten worden gemeten op vier tijdstippen: direct vóór en ná de behandeling en op 3- en 6-maanden ná de behandeling. Het onderzoek duurt in totaal 5 jaar.

Meer
laatste nieuws

FACTS-2-NMD consortium bijeenkomst

Op dinsdag 6 mei 2014 vindt de 6e consortium bijeenkomst plaats van het FACTS-2-NMD onderzoeksprogramma. Tijdens deze bijeenkomst zullen voor de eerste keer de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden, dus dat beloofd interessant te worden!

Meer

Nieuwsbrief
Mede dankzij